Regler och villkor för Comwell Club

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM MEDLEMSKAP FÖR COMWELL CLUB 

1.1 Medlemskap i Comwell Club regleras av dessa villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och bekanta dig med dessa villkor, inklusive eventuella ändringar i dessa. Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor som gäller för Comwells tidigare lojalitetsprogram inklusive Club Comwell First.

1.2 Minimiåldern för Comwell Club-medlemskap är 18 år. Medlemskap i är ett avtalsavtal mellan Comwell a-s (nedan kallat "Comwell") och dig personligen (nedan kallad "medlemmen"). Medlemskap kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Medlemskapet är personligt. Endast en person per medlemskap kan registreras. Endast en medlem per incheckat rum kan tjäna poäng och lösa in poäng. 

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att inga obehöriga får tillgång till medlemmens information och det är medlemmens ansvar att hålla sin information uppdaterad och à jour. 

1.4 Medlemskapet är giltig tills annat meddelas och Comwell förbehåller sig rätten att säga upp Comwell Club med sex månaders varsel till medlemmen. 

1.5 Comwell förbehåller sig rätten att ändra villkoren för Comwell Club genom att meddela medlemmen antingen via Comwells webbplats, via e-post, telefon eller med vanligt brev. 

1.6 Comwell förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap i Comwell Club och en sådan uppsägning kan leda till förlust av sina poäng om medlemskapet missbrukas. En sådan standard kan till exempel består av grovt eller respektlöst beteende gentemot Comwell, kriminella handlingar eller handlingar som i allmänhet uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot dessa villkor. Comwell förbehåller sig härmed rätten att säga upp medlemskapet genom alla former av fusk, till exempel om en medlem skapar flera profiler för att tjäna poäng för sig själv. Medlemmar kan säga upp sitt medlemskap på comwell.dk/club när som helst. 

1.7 Det är medlemmens ansvar att informera sin arbetsgivare i förväg och få arbetsgivarens förhandsgodkännande, om sådant samtycke krävs om medlemmen förväntar sig att tjäna poäng i Comwell Club baserat på boende som ska betalas av arbetsgivaren. Comwell kan inte på något sätt hållas ansvarigt för medlemmens underlåtenhet att informera sin arbetsgivare om detta eller att medlemmen inte har fått arbetsgivarens förhandsgodkännande. 

 1.8 Om poäng som tjänats i anställning används för privata ändamål av medlemmen kan denna användning vara beskattningsbar. Medlemmen är skyldig att informera de berörda myndigheterna eller arbetsgivarna om detta och betala alla skatter och avgifter som sådan användning är föremål för. Comwell friskriver sig allt ansvar för alla skatter eller skulder som medlem har åsamkats i detta avseende. 

 2. INTJÄNING AV POÄNG 

Så här tjänar du poäng 

2.1 För att få poäng måste medlemmen uppge att den är medlem och tillhandahålla relevant medlemsinformation i samband med en reservation. 

2.2 Poäng kan förvärvas från och med medlemskapet i Comwell Club. 

2.3 Det är medlemmens ansvar att meddela det berörda hotellet om medlemskap vid bokning, ankomst eller avresa. Efter avresa kan det ta upp till 3 dagar för poäng att registreras. 

2.4 Vid bokning online måste medlemmen logga in på Comwell Club med e-postadress och lösenord. 

2.5 Ingen valutakurs beräknas. 1 poäng är lika med DKK / SEK 1, -. 

Detta kan du tjäna poäng på 

2.6 Medlemmen tjänar 5% i poäng baserat på alla inköp som gjorts av medlemmen i samband med boende på ett Comwellhotell 

2.7 När poäng avräknas tjänas endast poäng från det betalda beloppet. Det vill säga poäng intjänade på alla kontantköp, kreditköp eller presentkort som utfärdats av Comwell. 

2.8 För att få poäng måste alla inköp kopplas till rumsreservationen. Till exempel måste köp i restaurangen registreras på rumsräkningen. 

2.9 Intjänade poäng kan dras av från den totala fakturan vid avresa. 

2.10 Det är möjligt att tjäna poäng på privata fester, även om inget boende ingår. Detta gäller dock inte a la carte-beställningar. Fest- och festmenyer måste bokas i förväg. Med privata fester avses födelsedagar, bröllop eller liknande. liknande där festarrangören personligen avgör evenemanget.

2.11 Från den 8 september 2016 är det återigen möjligt att tjäna poäng för vistelser som hålls på AC Bella Sky Hotel Copenhagen. Poäng kan intjänas och användas lika med de andra reglerna för användning och tjäna poäng (jfr punkt 2). Det är medlemmens ansvar att ange att du är medlem och att alla köp registreras på rumsräkningen. 

2.12 Poäng för eget rum och konsumtion kan endast intjänas när medlemmar tillbringar natten i samband med ett verksamhetsår.

Detta kan du inte tjäna poäng på 

2.13 Poäng kan inte tjänas på fester som hålls och / eller betalas av företag, t.ex. julfester. 

2.14 Poäng kan endast tjänas genom ett Comwell-medlemskap per rum. 

2.15 Comwell-poäng som intjänats av en medlem kan inte kombineras med eller överföras till andra Comwell-medlemskonton. Poängen kan inte säljas, överföras eller på annat sätt bytas mot kontanter. 

2.16 Medlemmar kan komma åt sin kontoinformation via inloggning på vår hemsida.

2.17 Comwell Club-poäng intjänas inte för möten och konferenser. Men varje deltagare kan tjäna poäng på personlig konsumtion i samband med mötes- och konferensstunder och andra företagsevenemang. Personlig konsumtion måste registreras på medlemmens eget konto för att tjäna poäng. 

2.18 Endast poäng för vistelse som bokats direkt med Comwell intjänas. dvs vistelser som köps via andra researrangörer än Comwell tjänar inte poäng. Om din bokning görs via Hotels.com, Expedia eller Booking.com eller liknande får du inte poäng för detta. Poäng kan inte heller användas för vistelser bokade via tredjepartskanaler. 

2.19 Poäng kan inte tjänas genom användning av presentkort som inte utfärdats av Comwell, exempelvis som presentkort från Smartbox, LiveIt eller liknande. 

2.20 Det är inte möjligt att använda Comwells presentkort på AC Hotel Bella Sky i Danmark. Saknade poäng och poängens giltighetstid 

2.21 Om en medlem inte anser sig ha fått poäng för övernattningar, måste de använda kontaktformuläret i vänstra kolumnen på alla klubbsidor och skicka ett meddelande till Comwells klubbkoordinator. Begäran måste komma till Comwells klubbkoordinator senast tre månader från datum för boende. 

2.22 Sparade poäng är giltiga för det aktuella kalenderåret och 36 månader från intjänandedatumet. Poäng går alltid ut den 1 mars. När du använder dina intjänade poäng drar vi alltid de intjänade först. Det är medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterad med antal poäng. Comwell Club kommer minst en gång/år att skicka ett e-postmeddelande med årligen information om när poängen går ut till de medlemmar som har poäng som går ut under innevarande år. 

3. Användning av poäng 

3.1 Poäng i Comwell Club kan användas för helt eller delvis betalning av vistelser där det ingår logi på ett Comwellhotell. Exempelvis logi med middag, drinkar i baren, spaupplevelser, shop och kioskköp. 

3.2 Poäng kan inte användas för betalning utan övernattning. dvs till exempel dagspa, restaurangbesök eller andra köp i shop eller kiosk. 

3.3 Poäng kan inte användas som betalning för no-show / avbokningar och icke-återbetalningsbara vistelser. Det framgår alltid i bokningsbekräftelsen om vistelsen inte kan återbetalas. 

3.4 Poäng som intjänas under en vistelse kan inte användas för att betala för samma vistelse. 

3.5 Clubpoäng kan användas som delbetalning av privata fester. 

3.6 Vistelser på våra svenska hotell förskottsbetalas vid köptillfället. Det är därför inte möjligt att då använda sina klubbpoäng. Klubbpoäng kan dock användas som betalning av tillköp i samband med en övernattning i Sverige. Önskar du använda klubbpoäng som betalning av din vistelse så kontakta vår bokning direkt via telefon eller mail. 

3.7 Comwell kan när som helst och hur som helst ändra poängstrukturen. 

4. Användning av personuppgifter 

4.1 Medlemmen accepterar och samtycker till Comwells registrering och behandling av personuppgifter som rör medlemmens deltagande i Comwell Club i enlighet med tillämplig lag och dessa villkor. De registrerade personuppgifterna behandlas och lagras enbart för att informera Comwell Club-erbjudanden och administrera medlemskapet och de intjänade Comwell-poäng. Alla andra syften kräver ytterligare och uttryckligt samtycke från medlemmen. 

4.2 Comwell a-s bär ansvaret för skyddet av personuppgifter. Medlemmar i Comwell Club har rätt att få information om vilka uppgifter som registreras om deras person hos Comwell genom att skicka en skriftlig och personligt signerad begäran till Comwell. Medlemmar har också rätten att kräva att Comwell korrigerar eller tar bort eventuella felaktiga eller ofullständiga medlemsuppgifter. Vidare kan medlemmen avbryta sitt medlemskap i Comwell Club på comwell.dk/club när som helst. 

4.3 Kunddata i Comwell Club raderas automatiskt efter 5 års inaktivitet från kundens sida, eftersom vi sedan värderar kunden som ej aktiv i relation till Comwells tjänster. Det är därför inte relevant att fortsätta spara dessa data. Vi ställer dock frågan efter 5 år om kunden fotfarande vill ha kvar sitt medlemskap.

4.4 För ytterligare information, se Comwell Hotels personuppgiftspolicy

5. Övriga bestämmelser 

5.1 Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, med undantag för de lagbestämmelser som är tillämpliga enligt lagen i andra länder. Tvister som uppstår i eller i relation till Comwell Club måste avgöras av de svenska domstolarna som exklusiv jurisdiktion.

5.2 Du betraktas som en ny medlem om du inte varit medlem i minst 12 månader. 

5.3 Poäng krediteras automatiskt efter vistelsen. Det kan ta upp till tre dagar innan poängen visas på medlemmens konto. Om du inte har fått dina poäng, vänligen kontakta Comwell Club-administratören inom tre månader efter avslutad vistelse. 

5.4 Poäng kan inte betalas och kan inte användas för att köpa presentkort.

5.5 Högst ett presentkort kan användas som betalning per. arrangemang på de danska hotellen.

5.6 Comwell förbehåller sig rätten att justera medlemmens poäng vid tekniska fel, systemfel eller personliga fel som ger medlemmen färre eller fler poäng än berättigade.

5.7 Om du registreras genom en rekommendation från en annan medlem genom att acceptera den skickade rekommendationen, kan medlemskapet inte avbrytas förrän tre månader efter skapandet.