MINSKA KLIMATAVTRYCKET OCH TA MED EGEN SPATOFFLA

MINSKA KLIMATAVTRYCKET OCH TA MED EGEN SPATOFFLA

Vi på Varbergs Kusthotell vill ge dig en så njutbar upple­velse som möjligt. Vi vill också att din upplevelse skall vara hållbar och lämna ett så litet avtryck på vår planet som möj­ligt. Då känns det bra och rätt i hjärtat och det blir lättare att njuta.

Årligen har vårt hotell slängt 2,5 ton spatofflor av plast. Det är tofflor som våra gäster lämnar kvar på hotellet och inte vill ta med sig hem. Det är ett onödigt resursslöseri som måste få ett stopp. Med hjälp från er gäster kan vi skapa nya mer hållbara beteenden och upplevelser.

En viktig och betydelsefull insats som vi ber dig om är att ta med dig dina egna spa-tofflor när du besöker oss. Det går bra med vilka tofflor som helst, bara de är rena och tål fukt inne på spa. Då minskar vi vårt klimatavtryck och sparar in på naturresurser och avfall. 

Tillsammans kan vi göra skillnad, för minskat plastavfall och för hållbara upplevelser -som känns bra i hjärtat.

För mer information