Miljö och hållbarhet

Spa vid havet | Varbergs Kusthotell

Miljö och hållbarhet

På Varbergs Kusthotell vill vi visa omsorg för både vår närmiljö, vår globala miljö och för våra medarbetare och gäster. Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid genom att aktivt arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vårt arbete tar avstamp i tre viktiga målsättningar

  1. Vi följer de hårda krav som den nordiska miljömärkningen Svanen har satt upp för att vår verksamhets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.
  2. Vårt hållbarhetsarbete ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
  3. Vi arbetar både med långsiktiga och direkta insatser för att minska vårt klimatavtryck och vi stävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt hållbarhetsarbete.
Hotell i Varberg | Varbergs Kusthotell

Våra hållbara val

För oss betyder hållbarhet att vi har ett helhetsperspektiv och att vi jobbar med hållbarhet i flera områden inom vår verksamhet. Här berättar vi om de initiativ vi tagit och de åtgärder som genomförts.

comwell-hotel-varbergs-kusthotell-103

Vi är en Svanenmärkt anläggning

Svanen är de nordiska ländernas officiella miljömärkning. Märkningen gör det enkelt för dig som är gäst eller kund att välja de mest miljövänliga produkterna och tjänsterna som finns. Vi är ett svanenmärkt hotell, restaurang och konferensanläggning och har genomgått en omfattande certifieringsprocess med dokumentation och kontroller för att se till att vi uppfyller de stränga Svanenkriterierna. 

Konferensaktiviteter i Varberg | Varbergs Kusthotell

Tips för en hållbar konferens

Här delar vi med oss av våra 7 bästa tips på hur du som är mötesbokare eller konferensgäst kan bidra till en mer hållbar konferens tillsammans med oss. Och kom ihåg, även om du inte kan göra allt, så är det bättre att göra ett hållbart val - än inget alls.

Ta del av vårt nyhetsbrev