Kusthotellets hållbarhetsmål

Kusthotellets hållbarhetsmål

Varbergs Kusthotell är inte bara ett enskilt företag, vi är en del av ett sammanhang, ett samhälle, ett land och en planet. Därför tycker vi det är självklart att vårt hållbarhetsarbete kopplar till de gemensamma globala hållbarhetsmålen.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fantastiska saker till år 2030. Även om agendan är författad för nationer och regeringar är den ett gemensamt ansvar. Vi alla kan och behöver arbeta aktivt för att vi ska lyckas nå de fantastiska målen i agendan. 

Från de 17 globala målen väljer vi att lyfta fram fyra mål som ligger oss närmast hjärtat, som bäst knyter an till vår verksamhet och där vi har störst möjlighet till påverkan. Vårt hållbarhetsarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Här beskriver vi de insatser som vi redan gör varje dag.  

hallbarhetsmal_12

Mål 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi ska i vår egen verksamhet skapa tydliga inköpsrutiner för att premiera miljömärkta, svensktillverkade och lokalproducerade råvaror, produkter och underleverantörer. Vi skall också kommunicera våra hållbara insatser till våra gäster, och underlätta för dem att agera hållbart när de besöker oss.

 • SVANENMÄRKT Varbergs Kusthotell är sedan länge en Svanenmärkt anläggning och vi följer de hårda krav som miljömärkningen har satt upp för att vår verksamhets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.
 • MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING Vi jobbar aktivt med att årligen minska vår energiförbrukning genom en åtgärdsplan för energioptimering. Vi har ett behovsstyrt system för värme och ventilation som styrs genom termostater i elementen och närvarostyrning via vårt bokningssystem. Systemet sparar en stor mängd energi. Alla våra lampor är lågenergilampor. 
 • MINSKAD PLASTANVÄNDNING Vi prioriterar användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och fasar ut engångsartiklar i plast. Vi använder inga engångsplastmuggar. Sugrör och drinkpinnar av plast skall ersättas till papper eller trä. Färgade servetter ersätts till nedbrytbara.
 • VI FASAR UT SPATOFFLOR Vi uppmanar våra gäster att ta med sig egna tofflor till sitt spabesök för minskat plastavfall och hållbara upplevelser. Läs mer
 • VI TAR BORT SPANECESSÄR Vi har tagit bort vår spanecessär med portionsförpackade produktprover, och tillhandahåller istället spaprodukter i större behållare inne i spa.
 • MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING Vi arbetar för att årligen minska vår vattenförbrukning genom flera insatser. Vi byter ut gammal utrustning mot ny energisnål så som snålspolande kranar och toaletter. Vi minskar mängden tvätt bland annat genom att vi valt bort bordslinne i vår restaurang och genom att uppmuntra våra gäster till att använda sina handdukar flera gånger. 
 • MINSKAT MATSVINN Vårt mål är att använda så stor mängd av råvaran som möjlig och att använda upp alla matinköp. Vi maler färsen själva till alla våra färsrätter i största möjliga mån och arbetar aktivt med välplanerade menyer, vilket bidrar till ett minskat matsvinn. Genom att väga matavfallet regelbundet följer vi upp våra insatser.
 • MILJÖMÄRKTA STÄDPRODUKTER OCH TVÄTTERI 100 % av våra tvätt- och diskmedel är miljömärkta. 95 % av vårt städmedel är miljömärkt. Vårt tvätteri är ISO-certifierat och Svanenmärkt. Vi ser till att inte använda mer produkter än nödvändigt. Det minskar både vår påverkan på miljön och på de människor som använder kemikalierna. 
 • MILJÖMÄRKTA SÄNGAR OCH TEXTILER I våra hotellrum kan gäster sova gott. Alla hotellrum har svensktillverkade och Svanen-märkta sängar från Carpe Diem. Alla våra sängkläder är OEKO-TEX certifierade, vilket innebär att de inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Våra handdukar och badrumsmattor är också OEKO-TEX certifierade och tillverkade i ekologisk bomull. 
 • MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER Vi köper miljövänliga kontorsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier och Svanenmärkt papper.
hallbarhetsmal_13

Mål 13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi skall aktivt arbeta med att minska våra avfallsmängder och öka andelen återbrukat och återvunnet material.

 • FOSSILFRI EL Vår anläggning drivs på 100 % förnybar el, från vind, vatten och solkraft. 
 • ALLTID KÖTTFRIA ALTERNATIV PÅ MENYN Utsläpp från boskap står för 14,5 % av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran. Därför erbjuder vi alltid spännande köttfria rätter som en självklar del av våra menyer. 
 • RÅVAROR Vi är noggranna med valet av råvaror till restaurangen och använder oss av lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Halland har ett fantastiskt utbud. Det är ett hållbart sätt att arbeta på.
 • PREMIERA SVENSKT KÖTT Sveriges djuruppfödning har låg klimatpåverkan jämfört med andra länder. Att premiera svenskt kött, säkrar också minskade transporter, stödjer svenskt jordbruk, och svenskt djurskydd. Fördelarna med svenskt kött är flera: Sverige har ett av världens bästa djurskydd och lägst användning av antibiotika i hela EU. Svenskt kött bidrar till att betesdjuren kan vårda våra naturbetesmarker som rymmer en rik biologisk mångfald. 
 • HÅLLBART RESANDE Vi främjar hållbart resande till oss genom att erbjuda våra gäster gratis laddningsstationer för elbilar och uppmuntrar till att resa kollektivt till oss med buss och tåg. Vi vill vara ett alternativ till utlandssemestern och uppmuntrar hållbart resande och turism.
 • KÄLLSORTERING Vi jobbar för att återanvända och återvinna så stor mängd av vårt avfall som möjligt. Vi källsorterar allt vårt avfall efter: glas, metall, organiskt avfall, papper, papp, hård plast, mjuk plast. Avfallskärl med fack efter sortering finns i alla konferenslokaler och hotellrum, så att våra gäster också lätt kan källsortera sitt avfall. 
 • INGA OLJEBASERADE VÄRMELJUS Vi byter ut alla våra värmeljus till LED-ljus.
hallbarhetsmal_14_ny

MÅL 14. HAV OCH MARINA RESURSER

Vi ska bidra med ekonomiska insatser till miljöorganisationer för att skydda marina miljöer och genom handling och direkta insatser bidra till kunskapsspridning till personal och gäster om vikten av ett välmående hav.

 • VI SERVERAR ENBART HÅLLBART VILDFÅNGAD FISK OCH SKALDJUR All vildfångad fisk och skaldjur som vi serverar är MSC-märkt. Märkningen visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. Huvudfokus i MSC:s fiskestandard är att säkerställa att det finns tillräckligt med fisk i haven och att bestånden ska vara livskraftiga. MSC-certifieringen vilar på en vetenskaplig grund och uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och ISEAL, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder. Att all vildfångad fisk som vi serverar är MSCmärkt ger våra restauranggäster en garanti på att havsmaten vi serverar är hållbar.
 • VI ÄR EN DEL AV KUSTRÄDDARNA Vi är en del av Håll Sverige Rents initiativ ”Kusträddarna”. Där frivilliga från vår personal och gäster samlas för att städa kustremsan fri från skräp. Vi har som mål att göra ”Kusträddardagen” till ett årligt event. Årligt ekonomiskt stöd till miljöorganisationer. Vi har genom olika initativ skänkt gåvor till Naturskyddsföreningens arbete med att skydda havet.
 • KUNSKAPSSPRIDARE AV VIKTEN AV ETT FRISKT OCH VÄLMÅENDE HAV Vår relation till havet är stark, och havet är centralt i många delar i vår verksamhet och varumärke, från vårt kustnära läge som lockar gäster till oss, till möjligheten att basta och kallbada i havet, eller våra spa-behandlingar med tång. Vi vill vara positiva ambassadörer för ett friskt och välmående hav, och kommunicerar vikten av att skydda havet till våra gäster.
hallbarhetsmal_8

MÅL 8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi skall vara en trygg arbetsplats som jobbar för inkludering i vår verksamhet och som främjar unga som vill in i arbetslivet.

 • SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att vi har fokus på hälsofrämjande insatser och att vi arbetar processinriktat och systematiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling för all vår personal. Vi har nolltolerans mot kränkningar, repressalier och trakasserier. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för varandra och professionalism.
 • ARBETSTRYGGHET GENOM KOLLEKTIVAVTAL Vår verksamhet är anslutna till kollektivavtal, vilket innebär att vi tillämpar kollektivavtalet för Hotell- och Restaurangfacket samt tjänstemannaförbundet Unionen och Fysioterapeuterna. 
 • WINNINGTEMP Vårt syfte med Winningtemp är att alltid ha välmående medarbetare så vi kan skapa arbetsglädje och nå deras fulla potential. Men också ett verktyg att bli en bättre ledare för sin grupp och möta medarbetarna just där dom befinner sig. 
 • FRISKVÅRDSBIDRAG TILL ANSTÄLLDA Utöver friskvårdsbidrag erbjuder vi fri träning på vår träningsklubb med gym och instruktörsledda pass. Vi har också gemensamma personalpass. Vi erbjuder också möjlighet att besöka vårt spa. Under friskvård ingår för oss även tillfälle för gemenskap och kunskapspåfyllnad, det erbjuder vi i något vi kallar Kustkalendern. 
 • VI ÄR EN LIA-ARBETSPLATS Lärande i arbete (LIA) innebär att yrkeshögskolor förlägger en del av yrkesutbildningen ute på en arbetsplats. Vi har under många år handlett studenter som utfört sin utbildning hos oss och fortsätter att årligen ta emot LIA-studenter. Genom att ta emot LIA-studenter tar vi ansvar för att det kommer ny utbildad arbetskraft till vår bransch och vi ger studenter möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll. 
 • PRAKTIKANTER FRÅN YRKESPROGRAM Genom samarbete med gymnasieskolorna Peder Skrivare och Drottning Blankas hotell- och turism yrkesprogram tar vi emot praktikanter. 
 • VI ÄR ETT SKOLA-ARBETSLIV FÖRETAG Vi samarbetar med två av Varbergs kommuns grundskolor genom SKAL (SKolaArbetsLiv). Det innebär ett systematiskt, långsiktigt och återkommande samarbete med aktiviteter som tex att ta emot elever för studiebesök och medverka på utbildningsmässor. Syftet är att ge elever en uppfattning om sina styrkor och förmågor och att möta olika yrkesföreträdare och arbetsplatser.