Visselblåsning

Vad kan rapporteras?

Det finns begränsningar i lag på vad som får hanteras i en visselblåsarfunktion. Det som rapporteras ska vara sådant som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på det kan vara ekonomisk brottslighet, miljöbrott och missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa. Vår visselblåsarkanal ska enbart användas för att rapportera om allvarliga missförhållanden inom vårt företag.

Vem kan rapportera?

En anmälan genom visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar vårt företag eller är yrkesmässigt verksamma i det. Förutom de som är anställda hos oss, så kan bl.a även inhyrd personal, praktikanter, underleverantörer och personer i företagsledningen rapportera.

Så här går det till:

Du rapporterar genom fylla i formuläret nedan och trycka på skicka.  Vill du hellre ge en muntlig rapportering eller träffas genom fysiskt möte, skriv det i kommentarsrutan. Bekräftelse på mottagandet sker inom sju dagar från det att din anmälan kommit in. Väljer du att vara helt anonym och inte lämnar dina kontaktuppgifter så kommer vi inte ha möjlighet att återkoppla till dig.    

Rapporten tas emot av HR-avdelningen på Varbergs Kusthotell som har tystnadsplikt och din identitet kommer hållas dold. Du kommer att få återkoppling kring uppföljning av ditt ärende inom tre månader. Vid utredning av större karaktär kommer rapportering ske till Ordförande i Varbergs Kusthotells Styrelse.

Du kan också välja att i stället rapportera in via externa kanaler såsom exempelvis Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Integrationsskyddsmyndigheten. 

Rapportera genom detta formulär