Våra hållbara val

Våra hållbara val

För oss betyder hållbarhet att vi har ett helhetsperspektiv och att vi jobbar med hållbarhet i flera områden inom vår verksamhet. Här berättar vi om de initiativ vi tagit och de åtgärder som genomförts.


Energiförbrukning

Vi jobbar aktivt med att minska vår energiförbrukning genom att energioptimera el, belysning, värme, kyla, vatten och ventilation. Exempel på energibesparande åtgärder vi genomfört är:

 • Vi har 100 % förnybar energi via Varbergs Energi.
 • Vi byter ut gammal utrustning mot ny energisnål så som snålspolande kranar och toaletter. 90% av våra duschar snålspolande med ett flöde på max 9 liter/minut. Det finns spolläge på 50% av våra toaletter.
 • Vi har ett behovstyrt system för värme och ventilation som styrs genom termostater i elementen och närvarostyrning via vårt bokningssystemet. Systemet sparar en stor mängd energi.
 • Vi byter ut gamla lampor till LED lågenergilampor som är utformade för att dra mindre ström. 70% av våra lampor är idag LED-lampor (2019-05).
 • Vi har gjort en energidiagnos av fastighetens alla tekniska installationer och har en åtgärdsplan för energioptimering som vi arbetar efter.


Restaurang och kök

När vi lagar mat och dukar upp i restaurangen sätter vi hållbarhet i fokus genom att:

 • Vi arbetar för att minska vårt matsvinn genom flera olika insatser. Exempelvis mätning av organiskt avfall.
 • Vi serverar enbart fisk och skaldjur som är MSC-märkt.
 • Du som vill äta vegetariskt erbjuds alltid ett grönt alternativ hos oss.
 • Vi väljer alltid råvaror efter säsong.
 • Vid val av råvaru- och dryckesleverantörer premierar vi närodlat och svenskproducerat.
 • Vårt mål är att använda så stor mängd av råvaran som möjligt, samt att använda upp alla matinköp för att minska mat- och energisvinn.
 • Vi har valt bort bordslinne för att minska mängden tvätt.
 • Vi arbetar för att minska vår vattenförbrukning, genom att minska mängden disk.


Housekeeping

I vår housekeeping tar vi också ansvar för våra gäster, medarbetare och miljö genom att:

 • Vi strävar efter att använda parfymfria produkter för att tvätta sängkläder, täcken, kuddar och handdukar samt arbeta för att erbjuda rumsprodukter som är miljövänliga, utan allergener och utan parabener.
 • 100 % av våra tvätt- och diskmedel är miljömärkta. 95 % av vårt städmedel är miljömärkt.
 • Vi ser också till att inte använda mer produkter än nödvändigt. Det minskar både vår påverkan på miljön och på de människor som använder kemikalierna.
 • Vårt tvätteri är ISO-certifierat och Svanenmärkt.
 • Våra sänglinnen är ekologiska.
 • När det gäller energi gillar vi att snåla! Inte på komfort – men på sådant som slösar onödig energi. Därför uppmanar vi till exempel våra gäster att använda sin handduk fler än en gång.


Avfallshantering

Vi jobbar för att minska mängden avfall, samt att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Exempel på åtgärder vi genomfört inom avfallshantering är:

 • Vi källsorterar allt vårt avfall efter: glas, metall, organiskt avfall, papper, papp, hård plast, mjuk plast.
 • Avfallskärl med fack efter sortering finns i alla konferenslokaler och hotellrum.
 • Vi prioriterar användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och fasar ut plastartiklar. Vi använder inga engångsplastmuggar. Sugrör och drinkpinnar av plast skall ersättas till papper eller trä. Färgade servetter ersätts till nedbrytbara.
 • Vi byter ut alla våra värmeljus till LED-ljus.


Inköp

Vi ställer alltid krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer.

 • Vi sträver efter att alla våra leverantörer skall vara miljöcertifierade.
 • Vi köper miljövänliga kontorsmaterial i så stor utsträckning som möjligt - såsom blädderblock och whiteboardpennor.
 • Alla våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier och svanenmärkt papper. Vi minskar även mängden tryckt material och utnyttjar i större utsträckning digitala lösningar.


Resor och transport

Vi främjar hållbart resande till oss genom att:

 • Erbjuda laddningsstationer för elbilar.
 • Vi informerar och berättar om möjligheten att resa kollektivt till oss med buss och tåg.
 • Vi premierar lokala leverantörer och närproducerade råvaror för att minska transportsträckor.


Social hållbarhet

Vi arbetar för att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda genom flera olika insatser:

 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att vi har fokus på hälsofrämjande insatser och att vi arbetar processinriktat och systematiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling för all vår personal.
 • Friskvårdsbidrag till anställda.
 • Arbetstrygghet genom kollektivavtal.
 • Nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.
 • Ökad medvetenhet om vårt hållbarhetsansvar bland personalen.