Svenska möten

VI ÄR MEDLEMMAR I SVENSKA MÖTEN

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Varbergs Kusthotell är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. 

Varbergs Kusthotell äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se   

ELEKTRONISK DELTAGARHANTERING 

Genom Svenska Möten erbjuder vi elektronisk deltagarhantering. Läs mer om det här.