Svenska möten

VI ÄR MEDLEMMAR I SVENSKA MÖTEN

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Varbergs Kusthotell är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. 

Varbergs Kusthotell äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se   

ELEKTRONISK DELTAGARHANTERING 

Genom Svenska Möten erbjuder vi elektronisk deltagarhantering. Läs mer om det här.

svenska Mötens klassificering

Att vara utvald av Svenska Möten innebär att anläggningen möter höga krav på möteslokaler, logi, restaurang och säkerhet. Svenska mötens klassificeringsprogram är den enda befintliga klassificeringen av mötesanläggningar i Sverige och är en garanti för att alla utvalda Svenska Möten-anläggningar genomgående håller en hög kvalitet.

Vad är det som klassificeras?
Vartannat år får alla anläggningar som är medlemmar i Svenska Möten ett besök av vår partner Better Business World Wides inspektörer som utför klassificeringen. De bedömer bland annat följande:

 • Möten/konferensfaciliteterna
  Genomgång av utrustningen och den tekniska standarden i mötesrummen, ventilationen, belysningen och övrig konferensservice.
 • Hotell- och gästservicen
  Vilket serviceutbud får gästerna ta del av samt hotellrummens utrustning och tekniska standard.
 • Restaurangen
  Måltider för grupper, vilka speciella kunskapsområden har man inom mat och dryck samt att man använder av rätt leverantörer.
 • Kvalitetsarbetet
  Genomgång av anläggningens kvalitets- och förbättringsarbete.
 • Säkerhetsarbetet
  Svenska Mötens säkerhetsklassificering – ett säkerhetsarbete som genomförs och  kontrolleras varje år.
 • Hemsidan
  Är informationen tillräcklig och finns alla funktioner som krävs?
 • Entrén, receptionen och gästkontakterna
  Genomgång av anläggningens allmänna ytor.
svenskemoten